Valg af uddannelse

Jeg valgte i 2000 at søge ind på pædagogseminariet i Kolding. Det blev fantastiske 3,5 år med fordybelse og faglig læring i pædagogikkens verden. Jeg elskede at være pædagogstuderende. Jeg er glad for at jeg valgte at blive pædagog og den dag i dag bruger jeg dagligt min pædagoguddannelse og det bliver jeg ved med. Det er naturligt for mig at tænke pædagogik både ift. mit daglige arbejde, men også privat ift. mig selv og mine nærmeste. Nogle af de metoder og redskaber og især pædagogiske retninger, som jeg har været bekræftiget indenfor - de er blevet en integreret del af mine handlemønstre. Jeg har altid været handlekraftig og levet mit eget liv igennem projekter med personlige handleplaner og fokusmål og det virker optimalt for mig.