Personlig og faglig udvikling

Jeg blev i løbet af mit erhvervsliv, som pædagog, efter nogle år optaget af ledelse. Alle pædagoger bedriver ledelse af andre mennesker - små børn, unge menneskeer, voksne handicappede eller ældre. Jeg har fra starten af mit virke, som pædagog, fungeret som praktikvejleder og senere været praktikkoordinator på mine arbejdspladser. Jeg finder det spændende og vigtigt at hjælpe andre mennesker til at udvikle sig og lykkes. Jeg ville gerne udvikle denne trang til at lede andre mennesker til noget mere - jeg valgte derfor finde ud af om ledelse af andre medarbejdere kunne være noget for mig.

Jeg startede derfor i 2014 på et før-leder-forløb i Horsens Kommune, hvor jeg på det tidspunkt var ansat. Her lærte jeg en masse omkring mig selv og min personlighed og fik yderligere bekræftet at det med at lede nok var noget jeg skulle gå videre med i mit liv. Samtidig kunne jeg også se på min lederprofil at jeg ikke var en typisk traditionel leder. Jeg har brug for at være i tæt kontakt med mine medarbejdere og være tæt på ift. den daglige sparring. Jeg har prøvet i et par år at arbejde 100% med ledelsesopgaver og det giver ikke mening for mig i længden. Jeg har brug for en tæt sammenhæng og jeg brænder for den nære ledelse i hverdagen, hvor jeg er tæt på kolleger og medarbejdere. Jeg har fundet min vej i ledelse, hvor jeg i dag arbejder i en kombinationsstilling, hvor jeg er 2/3 i ledelsesopgaver og 1/3 i praksis med de børn, som jeg arbejder med. Jeg elsker mit arbejde og denne særlige kombination - og jeg føler at det er her at jeg kan give det bedste videre af det jeg kan fagligt og personligt!